Kar-Ge

TEORİK BİLGİ

EĞİTİMLİ KADRO

TECRÜBE

LABORATUVAR ALT YAPISI

KNOW-HOW

Elastomer bazlı ürün imalatının temelinde karışım geliştirme kabiliyeti yatmaktadır. Karışım geliştirme faaliyetleri pek çok unsurun bir araya gelmesi ile gerçekleştirilebilir. Teorik bilgi, eğitimli kadro ve tecrübe, kapsamlı laboratuvar alt yapısı ve know-how bunların bazılarıdır. ADT Elastomer Kar-Ge grubu tüm bu unsurları bünyesinde bulundurmaktadır.

10.000 REÇETE HAVUZU

1.000 AKTİF REÇETE

KURUM İÇİ YAZILIM “CROSSLINK”

Yıllar içerisinde farklı sektörler ve uygulamalar için geliştirilen reçeteler kurum içi yazılım olan Crosslink içerisinde proje/reçete/test sonucu olarak depolanmış, hiçbir reçete ve veri kaybolmamış çalışmalar gün ve gün birikerek 10.000 adetlik bir reçete havuzuna dönüşmüştür. Bunlardan 1.000 tanesi aktif ADT elastomer reçetesi olarak müşterilerimizde kullanılmaktadır. Yeni projeler üzerinde çalışılırken bu büyük veri bankasından her zaman faydalınmakta, Crosslink programı en uygun reçeteyi proje başlangıcı olarak önermektedir.

TEKNOLOJİK VE ÜST DÜZEY LABORATUVAR İMKANLARI

Kar-Ge laboratuvarı ürettiği karışımların ürün ve proses özelliklerini test edebilmek için üst düzey ve teknolojik laboratuvar cihazları kullanmakta, bu sayede müşteri şartnamelerine ve müşteri proseslerine uygun olan karışımların geliştirilmesi bilimsel metodlara dayanmaktadır.

DENEYİM, EĞİTİM, TECRÜBE

Deneyimli, eğitimli ve tecrübeli Kar-Ge personelimiz fiyat ve performans olarak optimum reçeteleri geliştirmesi için Gebze’de bulunan laboratuvarımızın imkanları her sene geliştirilmekte, çalışanlarımızın firma içi ve dışı eğitimler ile bilgi seviyeleri her zaman yukarı taşınmaktadır. Laboratuvar cihazları listesi için tıklayınız.