İnsan Kaynakları Politikası

Sıfır İş Kazası hedefi çerçevesinde sistem, eğitim ve uygulamalarımızla tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak İş Sağlığı ve Güvenliğini birinci öncelik olarak göreceğiz.

“Önce insan” anlayışı ile çalışanların rahat, verimli, potansiyellerini ortaya çıkartabilecekleri ortam ve imkanları oluşturarak, birlik ve beraberlik ruhu yaratılması, beraber düşünme, beraber gelişme, beraber geliştirme, ortak hedefe odaklanma konularında etkin çalışarak, ilham verip yol göstereceğiz.

Sürekli gelişim ilkesi çerçevesinde ETI (Eğitim Temelli İlerleme)’nin gereğini uygulayarak her çalışanın işe hakimiyetini, yetkinliğini ve performansını arttırarak kariyer planlaması yapıp; motive, verimli ve şirkete bağlı olarak çalışan kadrolar oluşturup sürekliliğini temin edeceğiz.

Adil, şeffaf, çalışanlarımızın sosyal hayatına saygılı, fırsat eşitliğini gözeten, çalışanların ve adayların tercih edeceği bir şirket olmak için modern ve çağdaş İnsan Kaynakları Yönetim Sistemimizi uygulayacağız.

İşe alımlarda; güvenilir, insana, çevreye ve işine değer veren, paydaşlara katkıda bulunan, disiplinli, sorumluluk sahibi, işin yapısına uygun, öz motivasyonu yüksek, istikrarlı, gelişime istekli, sorgulayıcı, yaratıcı ve esnek bireyleri takımımıza dahil etmek için modern seçme ve yerleştirme metotları uygulayacağız.

Ülkemizde ve dünyada toplumsal hayata değer katan projelere öncülük ederek Sürdürülebilirlik ilkesine sahip çıkacağız. Şirket kültürümüzün anlaşılması ve yaşanması için gerekli faaliyetleri yürüterek şirketimizin değerini arttıracağız.