Laboratuvar Politikası

Konusunda liderliği hedefleyen şirketimizin vizyonu paralelinde, test ve analizlerimizde son teknolojiyi uygulama ve faaliyetlerini en etkin şekilde yerine getirme amacıyla kurulmuş olan laboratuvarlarımızı, müşteri istekleri ve yasal gerekliliklere uygun olarak yönetecek ve hizmet vereceğiz.

Hızlı ve hatasız hizmet vermeyi güvence altına almak amacıyla yönetim sistemimizi en etkin şekilde sürdüreceğiz.

Test, kalibrasyon ve doğrulamaların her zaman standartlara ve müşteri şartnamelerine uygun yapılmasını sağlayacağız. Üretimde doğru ve uygun ham maddenin istikrarla kullanılmasını sağlayacağız.

Teknolojik gelişmeler ve müşteri ihtiyaçlarını takip ederek sistemin etkinliğini sürekli iyileştireceğiz.

Laboratuvar personelimizin kalite dokümantasyonuna hâkim, politika ve prosedürleri kendi işlerinde her zaman uygulayabilen yetkinlikte çalışanlar olmasını sağlayacağız.

İş yapış prensiplerimiz doğrultusunda ETI’yi (Eğitim Temelli İlerleme) uygulayarak yüksek yetkinlik seviyesine sahip çalışanlarımız ile müşterilerimize kaliteli, verimli, zamanında, izlenebilir, tarafsız, bağımsız ve güvenilir hizmet sunacağız.

Tüm testleri tam zamanında yaparak verimli çalışmaya katkıda bulunacağız.

Yazılım desteği ile süreçlerimizi daha verimli hale getireceğiz.

Şirketimizin değerini arttıracağız