Üretim Politikası

İş yapış prensiplerimizde tanımlanmış olan:

  • İş Güvenliği
  • Kalite
  • Verimlilik
  • Üretim

öncelik sırasını temel alarak, çalışmalarımızı tüm müşterilerimizi koşulsuz memnun edecek şekilde yürüteceğiz.

"0" İş kazası hedefini benimsemiş kadromuz ve alacağımız proaktif önlemler ile üretim sahamızı güvenli, sağlıklı “Evde Bizi Bekleyenler Var!” sloganımıza yakışır bir çalışma alanı olarak muhafaza edeceğiz.

Toplam kalite felsefesi ve Yalın üretim prensipleri ile istikrarlı olarak hedeflerimizi yakalayıp, zamanında ve hatasız üretim gerçekleştireceğiz.

Hedeflerimize ulaşmak için temel kaynağımız olan çalışanlarımızı sürekli eğiterek gelişmelerini temin edip, süreçlerimizin sürekli iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlayacağız.

Deneme-yanılma veya yaparak görme yerine, bilimsel temellere ve mühendislik çalışmalarına dayalı düşünerek iş yapıp, elastomer teknolojisindeki gelişmeleri yakından takip ederek, bilgi birikimimizi arttıracağız.

"0" Müşteri şikâyeti hedefi için süreçlerimizde mükemmeli hedefleyerek her gün gelişim için çalışacağız.

Üretimimizi sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde yapacağız.

Şirketimizin değerini arttıracağız