Bakım Politikası

Uluslararası bakım literatürlerine uygun bir şekilde makine ve ekipman parkımıza en modern bakım yöntemlerini uygulayarak; -

Üretimin aksamadan sürdürülmesini destekleyeceğiz.

- Arıza kaynaklı duruşları azaltacağız.

- Planlı bakımları zamanında ve talimatlara uygun bir şekilde yapacağız.

- Kestirimci ve önleyici bakımları sürekli geliştirerek arttıracağız.

- Toplam Verimli Bakım faaliyetlerini yaygınlaştıracağız.

- İşletmemizin dijitalleşmesini ve izlenebilirliğini arttıracağız.

- Güvenirliliği arttıracağız.

Hedeflerimize en kısa sürede ulaşabilmek amacıyla kaynaklarımızın en verimli ve doğru şekilde kullanılmasını temin edeceğiz.

Şirketimizin değerini arttıracağız.