Çevre ve ISG Politikası

ADT Elastomer, misyonumuzda belirlenmiş görev ve faaliyetlerini yerine getirirken, insan odaklı, sağlıklı, güvenli, çevreye saygılı ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı oluşturma bilinciyle,

aşağıda yazılı temel prensipleri taahhüt eder:

- Çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere uyacağız.

- Sağlıklı, güvenli, çevreye zarar vermeyen, insan ve çevre dostu bir çalışma sahası oluşturacak ve bunu sürdüreceğiz.

- Tüm iş kazaları, meslek hastalıkları, çevresel zararlar ve uygunsuzlukları önleme amaçlı entegre yönetim sistemimizi devam ettirecek, risk ve gereksinimleri düzenli olarak güncelleyecek, ölçülebilir performans göstergelerini takip ederek sürekli iyileştirmeye yönelik aksiyonları alacağız.

- Tüm çalışanlarımızı ve ilişkide olduğumuz şahıs ve şirketleri çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirecek ve katılımlarını sağlayacağız.

- Doğal kaynaklar, enerji ve ham maddelerin etkin kullanılmasını; atıkların kaynağında azaltılmasını ve geri kazanılmasını, kirliliğin önlenmesini sağlayacağız.

- Yeni yatırımlarımızda iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel etkileri de göz önünde bulunduracağız.

Tüm çalışanlarımızın katılımıyla bu politikanın gerekliliklerini yerine getirmek için çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza sürekli devam edecek, yukarıda belirtilen ilkeler ışığında tüm yasal ve diğer yükümlülüklerimizi yerine getirmeye, sürekli gelişmeye ve iyileşmeye devam edeceğiz.