Planlama Politikası

  Hedeflenen miktarlar doğrultusunda planlama süreçlerini etkin ve verimli bir şekilde yürüteceğiz.

Planlama sürecimizdeki riskleri belirleyerek, sürekli iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştireceğiz.

Müşteri siparişlerinin istenilen miktarda ve planlanan zamanda karşılanabilmesi için ham maddeleri zamanında tedarik edecek ve stok devir hızını yüksek tutacağız.

Ham madde ve malzeme sarfiyatının öngörülen miktarları aşmamasının takipçisi olacağız. Maksimum üretim verimliliğini hedefleyerek karışım üretim planlaması yapacağız.

Siparişlerin zamanında teslimatını gerçekleştirebilmek için sevkiyat performansımızı takip edecek ve performansımızı sürekli iyileştireceğiz