Mali Politika

Şirket varlıklarının korunması ve arttırılması temeli üzerinde, "Büyüme – Kârlılık – Likidite" arasındaki dengenin bozulmamasına dikkat ederek; kaynakların dengeli dağılımını sağlayacağız.

Şirketimizin misyon, vizyon ve politikaları göz önünde bulundurularak, şirket değerinin arttırılması için proaktif ve esnek bir mali sistem oluşturacağız.

Finansal planlama ve denetim işlevlerini yürüterek, tahsilat ve tediyenin tutar ve zaman bakımından uyumlu olmasını sağlayacağız.

İşletmenin ihtiyacı olan/olacak yatırımlar için gereksinim duyduğu nakit ihtiyacını belirleyip, en uygun finans araçlarını kullanarak yatırımların gerçekleştirilmesini sağlayacağız.

Yürürlükte olan yasal düzenlemelere uygun, takip edilebilir kayıt yapımızı gereksinimlere uygun şekilde güncelleyecek ve sürdüreceğiz.